1 Ağustos 2012 Çarşamba

AZERİCE – TÜRKÇE BULMACA*Azərbaycanca - Türkçe krossvord


AZERİCE – TÜRKÇE BULMACA
Azərbaycanca - Türkçe  krossvord


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
******************


Üfüqi
Şərh
* Azərbaycan dilində sorğulanan suallere, Azərbaycan dilindən uyğun cavablar axtar.
1) Qaynadılmış, pörtülmüş, buğda bişirilmiş 2) Ala bəzək, al əlvan – Berillium elementinin rəmzi 3) (…..) Hacızadə: Ssenari müəllifi, Kino redaktoru, Respublika Xatirə Kitabı redaksiyasının baş redaktoru – Ştat, şəxsi heyət 4) Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu (qısaltma) - Türk mənşəli söz оlub, qədim nəqliyyat vasitəsidir 5) İnsanların həyatında bütün hadisələri qabaqcadan müəyyən edən fövqəltəbii qüvvə haqqında dini, idealist təsəvvürü ifadə edən anlayış  6) Türkçe lüğətə görə "ox" sözünün yazılışı  - Vulkan püskürməsi zamanı yer səthinə axıb tökülən; silikat ərintidən ibarət qızğın maye və ya çox qatı kütlə - Eski bir şumer şəhəri7) Külək - Bir planetin ətrafında dolanan daha kiçik planet 8) Çində gümüş pul vahidi - Bir dövlət və ya təşkilatın gizli məqsədləri üçün çalışan kimsə, dil ovçusu, agent 9) (........) Mortal Kombat 3 : Midway oyun kampaniyası tərəfindən 1995'ci ildə yaradılan, döyüş oyunudur 10) Mərakeşin beynəlxalq plaka işarəsi - Gəmi rəhbərliyiylə əlaqədar ən yüksək vəzifəli

Yukarıdan Aşağıya
Açıklama:
Türkçe sorulara, Türkçe karşılıklar bulunuz
1) Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu 2) Birbirine bağlamak - Muğla iline bağlı ilçelerden biri 3) “Hariç” karşıtı - Özel gezinti gemisi 4) Ağabey - Arpa, buğday ve benzerlerinin kalburdan geçirilmiş kısmı 5) Harman karıştırmakta kullanılan tahta araç- Kırmızı - Su, âb 6) Vilâyet - İzlanda'nın 1930'te kurulmuş devlet radyo ve televizyon kurumu (kısa) - Çelik çomak oyununda çeliğin konulduğu çukur yer 7) Lâtife - Çevreyle patolojik ilgisizlik, çevreyle anormal derecede ilgisizlik, duyarsızlık 8) Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş – Ünlü bir antivirüs programı 9) Yaratma, yoktan var etme – Hipnotizmacının, hipnotize etmeye çalıştığı kişiye en sık söylediği söz 10) Kötü, fena – Metin (……), ünlü film yönetmeni

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder